Termowizja

TermowizjaBadania termowizyjne instalacji i urządzeń elektrycznych ułatwiają zlokalizowanie wadliwych połączeń. Poprzez przeprowadzenie odpowiednich pomiarów będziemy mogli szybko zdiagnozować ewentualne uszkodzenia. Regularne kontrole pozwalają zachować stałość pracy w firmach. Wykryte w odpowiednim czasie nieprawidłowości termiczne umożliwiają wykonanie napraw, bez konieczności nieplanowanych postojów.


Termowizja urządzeń i instalacji elektrycznej oraz częstotliwość jej wykonywania zależy od:  • sposobu użytkowania instalacji,
  • warunków zewnętrznych, jakie mają wpływ na instalację,
  • rodzaju instalacji.
termowizja poznań

Badanie termowizyjne rozdzielni elektrycznych

Uszkodzenia większości elementów rozdzielnic elektrycznych poprzedzają anomalie temperaturowe. Każda usterka może doprowadzić do sporych strat na skutek dłuższego postoju. Badanie termowizyjne rozdzielni powinien przeprowadzić doświadczony diagnosta termowizyjny z firmy zewnętrznej, posiadający wykształcenie, wiedzę oraz uprawnienia. Taki specjalista sprawdza stan rzeczywisty zabezpieczeń, między innymi to, czy widoczne są przegrzane elementy i skorodowane łącza. Termowizja rozdzielni powinna być wykonywana kamerą wysokiej rozdzielczości i jakości termicznej. Badanie termowizyjne rozdzielni zakończone zostaje spisaniem sprawozdania, w którym powinna znaleźć się nazwa wykonawcy oraz data i miejsce badania. Cała wykonana fotografia razem z opisanymi wynikami zostaje dołączona do sprawozdania

Badanie termowizyjne zabezpieczeń

Stan termiczny zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych może stanowić cenną informację diagnostyczną. Przegrzewanie się tzw. bezpieczników świadczy między innymi o nierównomierności obciążenia fazowego, zakłóceniach, uszkodzonych lub niedokręconych stykach, jak również o ich awarii

Badanie termowizyjne kabli

Przegrzewanie się kabli i styków prowadzić może do dramatycznych konsekwencji, np. pożaru instalacji. Badania termowizyjne w sposób bezpieczny i bezinwazyjny pomagają wykryć stany przedawaryjne. To właśnie dlatego ubezpieczyciele są skłonni udzielać znaczących zniżek dla przedsiębiorstw, które prowadzą regularne kontrole termowizyjne instalacji elektrycznych.

Badanie termowizyjne transformatorów

Za pomocą badań termowizyjnych sprawdza się również stan termiczny transformatorów. Bardzo ważny jest rozkład temperatur zarówno na obudowie urządzenia, jak i na śrubach, zaciskach, czy odejściach. Sprawdzeniu podlegają też wyłączniki, odłączniki, zabezpieczenia. W GPZ i GPO sprawdza się ponadto całe tory prądowe: szyny zbiorcze, pola rozdzielni, stanowiska przekształtników, nastawnie i urządzenia pomocnicze.

badanie termowizyjne z El-Fran

Badanie termowizyjne styków

Bez względu na rodzaj urządzenia lub grupy urządzeń, zaleca się wykonywanie regularnych kontroli wszelkich styków, nie tylko w urządzeniach typowo energetycznych, ale też w maszynach. Dotyczy to wszelkich urządzeń z silnikami elektrycznymi, jak również spawalni elektrycznych. Warto sprawdzać szafki rozdzielcze i podłączenia w poszczególnych maszynach pobierających znaczące obciążenie.

Dlaczego warto przeprowadzić kontrolę termowizyjną instalacji elektrycznej?

Oto kilka powodów dla których warto to zrobić:

  • zniżka u ubezpieczyciela,
  • minimalizacja ryzyka pożaru instalacji,
  • zmniejszenie ryzyka nieplanowanych przestojów w działaniu przedsiębiorstwa,
  • optymalizacja pracy przedsiębiorstwa.

Masz pytanie? Zadzwoń!

882 101 009